De Wit Coaching en Intervisie geeft trainingen aan medewerkers van bedrijven waarbij Motiverende Gespreksvoering ingezet kan worden in de cliëntencontacten. Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing - MI) is gericht op het motiveren van mensen tot gedragsverandering.

Hoe beweeg je een cliënt tot motivatie voor verandering? Hij wil wel veranderen, heeft hiertoe de mogelijkheden, doet hier veelbelovende uitspraken en beloftes over maar tot actie komt het niet.
Motiverende gespreksvoering leert een medewerker hoe een cliënt in beweging te krijgen op een effectieve en efficiënte manier. Dit naar tevredenheid van werknemer, cliënt én werkgever.

Hoe werkt het?
Motiverende Gespreksvoering is voortgekomen uit een evidence based practice, een beproefde methode die in de praktijk zijn effectiviteit heeft bewezen. MI wordt al in veel bedrijven toegepast, mede omdat de winst voor bedrijven gevonden wordt in het tijd- en kostenbesparend aspect van Motiverende Gespreksvoering.

Motiverende gespreksvoering helpt mensen hun problemen te onderkennen en hen aan te zetten tot verandering. Uitgangspunt is samenwerking waarbij de cliënt in zijn eigen autonomie blijft en ontlokt wordt zelf de wens tot verandering te voelen. Hierdoor raakt hij/zij gemotiveerd voor de verandering. Voorop bij Motiverende Gespreksvoering staat de respectvolle bejegening van cliënten.

Motiverende Gespreksvoering is er niet op gericht mensen te confronteren met de negatieve gevolgen van hun gedrag. Het is een benadering waarin constructieve gedragsverandering op gang komt wanneer iemand zich weet te verbinden met iets van intrinsieke waarde, iets was hem/haar kostbaar is. Dit wordt bereikt in een omgeving waarin de cliënt een open, ontvankelijk en bevestigend klimaat ervaart.

Het tijd- en kostenbesparende is één belangrijk aspect. Een tweede aspect is de ervaring van de hulpverlener bij het toepassen van Motiverende Gespreksvoering. Deze draagt bij aan een tevreden hulpverlener over het bereikte effect. Dit heeft invloed op de werkhouding van de hulpverlener en de performance van het bedrijf.

De Wit Coaching en Intervisie kan een training MI verzorgen voor uw medewerkers. Deze training geeft inzicht in de houding, de basisprincipes en de gespreksmethodes die van belang zijn tijdens een gesprek. Wanneer stel je de open vragen, ga je reflectief luisteren, ontlok je verandertaal, ga je het gesprek leiden, volgen of gidsen?

Na afloop van de training:

Voor meer informatie over de inzet van de Wit coaching en intervisie voor uw bedrijf kunt u contact opnemen.